Edukacja Globalna

Alina Pelka, prezes Fundacji, miała przyjemność spotkać się z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Ostrzeszowie.

Dziękujemy za spotkanie!

Podczas spotkania rozmawialiśmy o działalności Fundacji, jej podopiecznych, projektach i związanych z nimi podróżach. Uczniowie pytali o problemy, sukcesy i radości, z którymi na co dzień zmaga się YORGHAS Foundation. Poruszyliśmy także temat świadomości Europejczyków dot. sytuacji i problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy Afryki.

Spotkanie odbyło się w ramach edukacji globalnej, która ma na celu przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości, a także uświadamianie zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca.

Dziękujemy za spotkanie!