Zostaliśmy członkiem Grupy Zagranica

Z radością i satysfakcją informujemy o przyjęciu YORGHAS Foundation w poczet członków Grupa Zagranica – federacji kilkudziesięciu polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych we współpracę rozwojową, pomoc humanitarną, wspieranie demokracji i edukację globalną.

Grupa Zagranica zajmuje się monitorowaniem polskiej współpracy rozwojowej, uczestniczy w konsultacjach społecznych oraz spotkaniach międzysektorowych, a także wypracowuje wspólne stanowiska i komentarze wobec najważniejszych dokumentów rządowych związanych ze współpracą rozwojową. Obok działań rzeczniczych i kampanijnych wspiera także współpracę i wymianę informacji wewnątrz sektora pozarządowego, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Dziękujemy za wyróżnienie i potwierdzamy naszą gotowość do współpracy.