Przybory szkolne w drodze na Zanzibar

Wreszcie! Paleta wypakowana po brzegi przyborami szkolnymi zebranymi podczas akcji “Ołówki dla Afryki” wyruszyła w drogę na Zanzibar. Serdecznie dziękujemy uczniom i nauczycielom I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rojowie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Niedźwiedziu za zaangażowanie i otwarte serca.

Przybory szkolne zebrane przez Was zostaną przekazane Organizacji Al Sahel Foundation odpowiedzialnej za ich dystrybucję wśród najbardziej potrzebujących uczniów szkół podstawowych na Zanzibarze. Niebawem wrócimy do Was z bardziej szczegółowymi informacjami.