Wskaźnik umieralności matek w Afryce doskonale odzwierciedla rozbieżności między bogatymi a biednymi. Fakt, że połowa ludności Gambii żyje poniżej granicy ubóstwa, znacząco przyczynia się do wysokiego wskaźnika umieralności matek, szacowanych na 458 na 100 000 żywych urodzeń. Większości powikłań prowadzących do śmierci matek można by zapobiec lub leczyć, jednak brak dostępu do placówek opieki zdrowotnej, niezbędnych środków czy specjalistycznej wiedzy często skutkuje brakiem koniecznej opieki podczas porodu.

Wraz z zaprzyjaźnioną organizacją MENÀ Humanitarian & Healthcare Awareness Foundation nawiązaliśmy współpracę z Fatoumatta Bah-Barrow Foundation (FaBB) – organizacją założoną przez Pierwszą Damę Republiki Gambii, Fatoumattę Bah-Barrow. Naszym wspólnym celem jest poprawa opieki zdrowotnej i warunków życia marginalizowanych kobiet wiejskich, dziewcząt i dzieci w Gambii.

Po wizytach w licznych placówkach medycznych nasze zestawy porodowe MAMA KIT, testy na malarię i do pomiaru glukozy, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, rękawice oraz inne artykuły medyczne zostały dostarczone do Szpitala Ogólnego w Farafenni w regionie Północnym w celu poprawy opieki zdrowotnej i perinatalnej w regionie.

Wesprzyj działalność naszej Fundacji

Dzięki Twojemu wsparciu możemy jeszcze skuteczniej ratować kobiety i dzieci.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do nas